معنی و ترجمه کلمه narrowness به فارسی narrowness یعنی چه

narrowness


تنگى ،محدوديت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها