معنی و ترجمه کلمه nasoethmoidal به فارسی nasoethmoidal یعنی چه

nasoethmoidal


وابسته به بينى و استخوان غربالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها