معنی و ترجمه کلمه nasopalatal به فارسی nasopalatal یعنی چه

nasopalatal


وابسته بکام و بينى ،حنکى انفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها