معنی و ترجمه کلمه nasopalatine به فارسی nasopalatine یعنی چه

nasopalatine


وابسته بکام و بينى ،حنکى انفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها