معنی و ترجمه کلمه national command به فارسی national command یعنی چه

national command


علوم نظامى : يکان يا قسمت نظامى مربوط به هر ملت در عمليات چند کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها