معنی و ترجمه کلمه national component به فارسی national component یعنی چه

national component


علوم نظامى : هر کدام از نيروهاى مسلح مربوط به هر ملت در عمليات چند کشورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها