معنی و ترجمه کلمه national defense به فارسی national defense یعنی چه

national defense


دفاع ملى
بازرگانى : دفاع ملى
علوم نظامى : دفاع در سطح ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها