معنی و ترجمه کلمه national infrastructure به فارسی national infrastructure یعنی چه

national infrastructure


علوم نظامى : سازمان بندى داخلى نيروهاى هر ملت در عمليات چند مليتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها