معنی و ترجمه کلمه national salute به فارسی national salute یعنی چه

national salute


احترام به پرچم ملى
علوم نظامى : شليک 21 توپ به احترام پرچم ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها