معنی و ترجمه کلمه nationalist به فارسی nationalist یعنی چه

nationalist


ازادى طلب ،ملى گرا،ملت گراى ،ملت دوست ،طرفدار ملت ،ناسيوناليست
قانون ـ فقه : طرفدار استقلال ملى طرفدار برترى ملت خود
بازرگانى : ناسيوناليست
علوم نظامى : ازادى خواه و استقلال طلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها