معنی و ترجمه کلمه nationalized industry به فارسی nationalized industry یعنی چه

nationalized industry


بازرگانى : صنعت ملى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها