معنی و ترجمه کلمه nationalized به فارسی nationalized یعنی چه

nationalized


ملى شده
بازرگانى : ملى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها