معنی و ترجمه کلمه natural dispostion of the heart به فارسی natural dispostion of the heart یعنی چه

natural dispostion of the heart


قانون ـ فقه : فطرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها