معنی و ترجمه کلمه natural gas به فارسی natural gas یعنی چه

natural gas


علوم مهندسى : گاز طبيعى
عمران : گاز طبيعى
شيمى : گاز طبيعى
بازرگانى : گاز طبيعى
ورزش : گاز طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها