معنی و ترجمه کلمه natural guardian به فارسی natural guardian یعنی چه

natural guardian


قانون ـ فقه : ولى قهرى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها