معنی و ترجمه کلمه natural logarithm به فارسی natural logarithm یعنی چه

natural logarithm


لگاريتم طبيعى
شيمى : لگاريتم نپرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها