معنی و ترجمه کلمه natural rate of growth به فارسی natural rate of growth یعنی چه

natural rate of growth


بازرگانى : نرخ رشد طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها