معنی و ترجمه کلمه natural recalculation به فارسی natural recalculation یعنی چه

natural recalculation


کامپيوتر : محاسبه مجدد طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها