معنی و ترجمه کلمه natural selection به فارسی natural selection یعنی چه

natural selection


فلسفه انتخاب اصلح در طبيعت
روانشناسى : انتخاب طبيعى
بازرگانى : انتخاب طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها