معنی و ترجمه کلمه natural به فارسی natural یعنی چه

natural


طبيعى ،سرشتى ،نهادى ،فطرى ،جبلى ،بديهى ،مسلم ،استعداد ذاتى ،احمق ،ديوانه ،عادى
عمران : طبيعى
معمارى : طبيعى
قانون ـ فقه : قهرى
روانشناسى : طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها