معنی و ترجمه کلمه naturalism به فارسی naturalism یعنی چه

naturalism


فلسفه يا مذهب طبيعى ،طبيعت پردازى ،طبيعت گرايى ،فلسفه طبيعى ،مذهب طبيعى ،سبک ناتوراليسم
معمارى : طبيعت گرايى
قانون ـ فقه : اصالت طبيعت
روانشناسى : طبيعت گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها