معنی و ترجمه کلمه naturalistic به فارسی naturalistic یعنی چه

naturalistic


موافق با اصول طبيعى ،مبنى بر طبيعت بازى ،وابسته به تاريخ علوم طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها