معنی و ترجمه کلمه naturally aspirated engine به فارسی naturally aspirated engine یعنی چه

naturally aspirated engine


علوم مهندسى : موتور خود تنفس
علوم هوايى : موتور پيستونى بدون سوپر شارژر که ورود هوا به ان تحت فشار محيط صورت ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها