معنی و ترجمه کلمه naturalness به فارسی naturalness یعنی چه

naturalness


طبيعى بودن ،حالت طبيعى ذاتى ،سادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها