معنی و ترجمه کلمه nature of the operation (jf) به فارسی nature of the operation (jf) یعنی چه

nature of the operation (jf)


علوم دريايى : ماهيت عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها