معنی و ترجمه کلمه nature-nurture controversy به فارسی nature-nurture controversy یعنی چه

nature-nurture controversy


روانشناسى : مجادله سرشت - پرورش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها