معنی و ترجمه کلمه nautical slide rule به فارسی nautical slide rule یعنی چه

nautical slide rule


علوم دريايى : خط کش محاسبه دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها