معنی و ترجمه کلمه nautical twilight به فارسی nautical twilight یعنی چه

nautical twilight


شفق دريايى
علوم نظامى : تاريک و روشن دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها