معنی و ترجمه کلمه naval attache به فارسی naval attache یعنی چه

naval attache


وابسته دريايى
قانون ـ فقه : وابسته دريايى
علوم نظامى : وابسته نيروى دريايى
علوم دريايى : وابسته دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها