معنی و ترجمه کلمه naval auxiliary به فارسی naval auxiliary یعنی چه

naval auxiliary


علوم نظامى : پايگاه لجستيکى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها