معنی و ترجمه کلمه naval base به فارسی naval base یعنی چه

naval base


علوم نظامى : پايگاه دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها