معنی و ترجمه کلمه nave portal به فارسی nave portal یعنی چه

nave portal


معمارى : مدخل کليسا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها