معنی و ترجمه کلمه navicular bone به فارسی navicular bone یعنی چه

navicular bone


استخوان زورقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها