معنی و ترجمه کلمه navigator به فارسی navigator یعنی چه

navigator


ناوبر،افسر راه ،کشتيران ،دريانورد،هدايت گر
علوم نظامى : افسر سکان
علوم دريايى : افسر سکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها