معنی و ترجمه کلمه navvy به فارسی navvy یعنی چه

navvy


کارگر ساده ،کارگر غير ماهر،کارگرحفار،ماشين حفارى
علوم مهندسى : عمله
عمران : کارگر کارهاى خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها