معنی و ترجمه کلمه navy department (usn) به فارسی navy department (usn) یعنی چه

navy department (usn)


علوم دريايى : - admiralty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها