معنی و ترجمه کلمه ndro به فارسی ndro یعنی چه

ndro


NonDstructive ReadOut
کامپيوتر : خواندن غير مخرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها