معنی و ترجمه کلمه ne plus ultra به فارسی ne plus ultra یعنی چه

ne plus ultra


حداعلاى ترقى ،بالاترين درجه ،ذروه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها