معنی و ترجمه کلمه ne-waza به فارسی ne-waza یعنی چه

ne-waza


ورزش : در خاک کردن ،نوازا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها