معنی و ترجمه کلمه ne.... ne به فارسی ne.... ne یعنی چه

ne.... ne


نه هم ،نايظر يا نيظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها