معنی و ترجمه کلمه neap range به فارسی neap range یعنی چه

neap range


عمران : دامنه نوسان جزر و مد ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها