معنی و ترجمه کلمه neap tide به فارسی neap tide یعنی چه

neap tide


کهکشند،جذر و مد حداقل اب ،پائين ترين جزر و مد
عمران : دراين حالت نيروى جاذبه ماه و خورشيد در خلاف يکديگر تاثير ميکند
معمارى : کشندک
زيست شناسى : کمترين جذر و مد
علوم نظامى : کشند کمينه اب دريا حداقل جذر و مد نه ايى اب دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها