معنی و ترجمه کلمه neapolitan ointment به فارسی neapolitan ointment یعنی چه

neapolitan ointment


روغن خاکسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها