معنی و ترجمه کلمه near arm and far leg barrel به فارسی near arm and far leg barrel یعنی چه

near arm and far leg barrel


زير يک خم با تبديل به يک دست و يک پا مخالف( کشتى)
ورزش : زير يک خم با تبديل به يک دست و يک پا مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها