معنی و ترجمه کلمه near bank به فارسی near bank یعنی چه

near bank


علوم نظامى : ساحل نزديک رودخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها