معنی و ترجمه کلمه near leg and craddle به فارسی near leg and craddle یعنی چه

near leg and craddle


کنده گوسفندانداز( کشتى)
ورزش : کنده گوسفندانداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها