معنی و ترجمه کلمه near leg pickup and leg block به فارسی near leg pickup and leg block یعنی چه

near leg pickup and leg block


زير يک خم و تبديل ان به کنده افلاک پيشرو( کشتى)
ورزش : زير يک خم و تبديل ان به کنده افلاک پيشرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها