معنی و ترجمه کلمه near leg pickup and turnover به فارسی near leg pickup and turnover یعنی چه

near leg pickup and turnover


نوعى کنده رو،گرفتن يک پا و پس گردن و پيچاندن( کشتى)
ورزش : گرفتن يک پا و پس گردن و پيچاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها