معنی و ترجمه کلمه near miss به فارسی near miss یعنی چه

near miss


علوم نظامى : فاصله خيلى دور دو هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها