معنی و ترجمه کلمه near point به فارسی near point یعنی چه

near point


نقطه نزديک( در بينايى)
روانشناسى : نقطه نزديک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها